دسته بندی نشده

نئوناستر (NEONEASTER): شیوه نوین درمان زردی نوزادان

نئوناستر(NEONEASTER): شیوه نوین درمان زردی نوزادان   قطره خوراکی نئوناستر یک فرآورده طب سنتی تولید شده از شیر خشت است که با روشی منحصر به فرد از مانا شیرخشت برای زردی نوزادان و درمان یبوست کودکان تهیه شده است. در نئوناستر، مانیتول با غلظت 300 میلی گرم بر میلی لیتر به عنوان جزء فعال استاندارد

بیشتر بخوانید