آیا قطره ی نئوناستر باعث اسهال شدید می شود؟

از جمله مکانیسم های این قطره ایجاد اسهال می­باشد و دفع بیلی روبین از این طریق نیز انجام می گیرد. بنابراین در صورتی که نوزاد قبل از استفاده از این دارو دچار اسهال باشد یا از مقادیری بیش از میزان توصیه شده استفاده نماید، این امکان وجود دارد که به اسهال شدید مبتلا شود.

دیدگاه خود را بنویسید