آیا مصرف نئوناستر با سایر داروها و روشهای درمانی تداخلی دارد؟

در صورتی که نوزاد شما از مکمل ها یا داروهای دیگری استفاده می کند یا اخیراً استفاده کرده است، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. این داروها شامل دارو های بدون نسخه و دارو های گیاهی نیز می شود. علت این امر این است که نئوناستر می تواند بر نحوه عملکرد برخی از داروها اثر بگذارد و همچنین برخی از داروها بر نحوه عملکرد نئوناستر تأثیر می گذارند.

نئوناستر تداخل عمده­ای با سایر داروها و درمانهای زردی نوزادان ندارد و می توان طبق نظارت پزشک یا داروساز از نئوناستر همراه آن ها (مانند فتوتراپی) استفاده کرد.

اگر اطمینان ندارید که موارد فوق در مورد نوزاد شما صدق می کند، قبل از مصرف نئوناستر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

دیدگاه خود را بنویسید