آیا ممکن است که در اثر مصرف قطره ی نئوناستر بدن نوزاد دچار کم آبی شود؟

با توجه به اسهال ناشی از این قطره این امکان وجود دارد. از این جهت نوزاد باید تحت کنترل باشد و همچنین مصرف این قطره در نوزادانی که دچار کم آبی هستند می بایست تحت کنترل پزشک و با احتیاط باشد.

دیدگاه خود را بنویسید