تفاوت قطره خوراکی نئوناستر با نمونه های مشابه در چیست؟

از جمله مهم ترین تفاوت های قطره نئوناستر با داروهای مشابه ، عوارض جانبی کمتر و همچنین مکانیسم ایجاد اسهال آن بوده که باعث می شود این قطره علاوه بر درمان زردی در بیماری یبوست نوزادان نیز کاربرد داشته باشد.

دیدگاه خود را بنویسید