درمان زردی نوزاد با قطره نئوناستر را تا چند روز باید ادامه داد؟

معمولا درمان با این قطره به مدت 3 روز انجام می گیرد و در موارد شدیدتر به تشخیص پزشک می تواند تا 5 روز ادامه داشته باشد.

دیدگاه خود را بنویسید