در صورت بروز عوارض جانبی در نوزاد چه باید کرد؟

در صورت بروز عوارض جانبی در نوزاد ، دارو را متوقف کرده و با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. این شامل هرگونه عوارض جانبی احتمالی است که ممکن است در موارد فوق ذکر نشده باشد.

دیدگاه خود را بنویسید