اطفال

قطره خوراکی نئوناستر فرآورده ای بر پایه گیاه شیرخشت بوده که با روش های منحصر به فرد، به منظور درمان زردی نوزادان و کنترل یبوست اطفال و نوزادان تهیه شده است

نمایش یک نتیجه