آیا می توان از قطره ی نئوناستر برای درمان یبوست استفاده کرد؟

بله. با توجه به مکانیسم دارو  می توان از آن در درمان یبوست نیز استفاده کرد.

دیدگاه خود را بنویسید