برای از بین بردن زردی نوزاد تا چند روز می توان از قطره خوراکی نئوناستر به نوزاد داد؟

معمولا درمان با این قطره به مدت 3 روز انجام می گیرد و در موارد شدیدتر به تشخیص پزشک می تواند تا 5 روز ادامه داشته باشد. در صورتی که سطح بیلی روبین پس از 5 روز تغییری نکرد باید به تشخیص پزشک از روش درمانی دیگری استفاده نمود.

دیدگاه خود را بنویسید